Informatie analist

Geplaatst op 14 juni 2018 00:12
Reageren kan nog 4 dagen. Dat is tot en met 26 juni 2018.

Functieomschrijving

Functie : Informatie analist

Sluitingsdatum Vacature : 25-06-2018 17.00 uur

Startdatum: z.s.m Einddatum: 31-12-2018 Werklocatie: Weesperstraat 111-113 Aantal uren per week: 36 Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving Als Informatie Analist houd je, je bezig met verschillende en complexe informatie- en analysevraagstukken. Het kan dan gaan om aanpassingen van bedrijfsprocessen, het analyseren en beschrijven van de informatie-vragen of over regie op informatiebeheer bij de inrichting van informatiesystemen gericht op de business.

Werkzaamheden De senior informatieanalist voert de volgende werkzaamheden uit:Voeren van gesprekken met proceseigenaren m.b.t. behoeften en wensen; Voorstel in functionele termen voor vernieuwing en/of aanpassing bedrijfsprocessen, afgestemd op de kaders en richtlijnen van de CIO en SAA; Regie op informatiebeheer bij de inrichting van informatiesystemen gericht op de business; Opstellen, bewaken en uitvoeren van beheerplannen informatiehuishouding, beleidsdocumenten en interne procedures; Globaal ontwerp en acceptatiecriteria; Functioneel ontwerp en hierbij behorende dataspecificaties; Analyseren en beschrijven van de informatie-vragen, proces vereisten (aangepast en nieuw) en vereiste functionaliteit van de business (vraagkant); Inhoudelijke rechtvaardiging (impactanalyse en businesscase) voor de vernieuwing van applicaties op basis van een procesanalyse, informatieanalyse waarbij kosten en baten zijn afgewogen; Je spreekt de taal van de business domeinen.

Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s) De Informatievoorziening (IV) ondersteunt de lijnorganisatie en zijn hiervoor in vier eenheden (IVE’s) georganiseerd. Per eenheid is er een Manager Informatievoorziening en is de afdeling verdeeld in een aantal teams: Proces- en Informatie Management Teams, Functioneel Beheer teams en Informatiebeheer Teams. De taken van de IVE bestaan uit:Het op planmatige en gestructureerde wijze ontwikkelen van de informatievoorziening van (de onderdelen van) het cluster of de stadsdelen; Het functioneel beheren, onderhouden en beschikbaar stellen van de informatievoorziening van het cluster (applicaties en gegevens); Het verzorgen van de documentaire informatievoorziening en archivering; Het plannen en bewaken van de bedrijfsvoering van de informatievoorziening. De uitdaging voor de komende periode is om synergie en samenhang te creëren in de uitvoering van de IV-taken. Daar hoort een professionaliseringstraject voor de IV- medewerkers bij. Daarnaast geven de teammanagers leiding aan de organisatorische doorontwikkeling. Naast uniformering van de inzet van personeel en budget, moeten ook strategische uniformering en standaardisering van processen, gegevens, applicaties en beheer vorm worden gegeven. De informatievoorzieningseenheid bestaat uit drie teams:

  • functioneel beheer
  • proces en informatiemanagement
  • informatiebeheer

Het team Proces en Informatiemanagement (PIM) zorgt voor een blijvende fit tussen business en de Informatievoorziening en ICT voor de cluster Dienstverlening en Informatie. Het team bestaat uit specialisten als architecten, informatieanalisten, privacy- en informatiebeveiligers, demandmanagers en informatiemanagers. Het PIM team begeleidt de business bij hun IV/ICT projecten. Aan de hand van stedelijke kaders worden de wensen en eisen m.b.t. dienstverlening vertaald in de juiste informatievoorziening. Je zorgt voor de beschikbaarheid van de gevraagde informatievoorzieningen, zodat de organisatie de geplande resultaten kan leveren. Je schept kaders waardoor de vereiste structuur en samenhang tussen bedrijfsprocessen, informatiesystemen en technische infrastructuur gerealiseerd kan worden en gewaarborgd blijft. De informatie analist dient zelfstandig of vanuit een projectteam de functionele vraag op te halen, (impact) analyseren en voorstellen te doen voor functionele vernieuwing van applicaties en bedrijfsprocessen. Op basis van de acceptatiecriteria en inrichtings- en dataspecificaties kan er dan een functioneel opgesteld worden. Vanuit deze taken draagt de Informatieanalist mede zorg dat de aanpassingen in de applicaties leiden tot de juiste business ondersteuning.

Profiel

Opleiding en Werkervaring ( Weging ):

*U bent beschikbaar tijdens de selectiefase .

*U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven . – organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met u en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn .

*De kandidaat beschikt HBO/WO werk- en denkniveau opgedaan door werkervaring en door een Bachelor of Master Information Management, Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of een diploma in een soortgelijke richting; Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

*De kandidaat heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

*De kandidaat dient kennis te hebben van onderstaande systemen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. ( Weging 9,09% )

-Agile-ontwikkelmethoden (Scrum); (1,82%) -Beheer en ICT-organisatie (ASL, BiSL, ITIL); (1,82%) -Procestooling : (ARIS, MAVIM); (1,82%) -Projectmatig werken (PMW, PRINCE2, IPMA); (1,82%) -Busibess Information Management Foudation (BILS); (1,82%)

*De kandidaat heeft de in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als informatieanalist of soortgelijke functie; Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

*De kandidaat heeft werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie (pré). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. ( Weging 45,45% )

*De kandidaat heeft werkervaring en affiniteit met het Dienstverleningsdomein (pré). Het aantal jaren ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv. ( Weging 45,45% )

Om de functie of opdracht goed uit te kunnen voeren moet u over bepaalde competenties beschikken. Ook wordt van alle medewerkers en ‘externe inzet’ van de gemeente Amsterdam verwacht dat zij open, actief en integer zijn.

Beheerst u de competenties op de bijbehorende niveaus zoals hieronder genoemd ?

Competenties Expert Niveau :

  • Omgevingsbewustzijn

  • Samenwerken

  • Relatiebeheer

  • Initiatief

  • Resultaatgerichtheid

  • Overtuigingskracht

Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 25-06-2018 17.00 uur naar info@lm-uitzendbureau.nl of via Talentee ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin )

Secundaire arbeidsvoorwaarden

CAR UWO / CAO ABUGeïnteresseerd? Solliciteer nu!

Informatie over de sollicitatieprocedure

Reageren kan nog 4 dagen. Dat is tot en met 26 juni 2018.

Solliciteren

Je kunt nu solliciteren naar deze functie. Twijfel je nog? Maak dan alleen een account aan. Je kunt de vacature dan opslaan als favoriet en later solliciteren.

Large b77375ac668d96408e1d476ab21142e7e0930a29
Vacature samenvatting

Locatie

Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Werkervaring

Minimaal 5-10 jaar werkervaring

Dienstverband/uren

tijdelijke kracht
32-40 uur per week

Opleidingsniveau

hbo/bachelor

Salaris

Salaris in overleg

LM Uitzendbureau

Informatie

Website

www.lm-uitzendbureau.nl

adres

LM Uitzendbureau
Schoof 17
1771 PC Wieringerwerf

Vacatures

Alle vacatures