Deze vacature is helaas niet meer beschikbaar. Klik hier om alle vactures van LM Uitzendbureau te zien.

Projectleider Implementatie Inkoop 2019 H4

Inmiddels is de reactietermijn verstreken en is solliciteren niet meer mogelijk.

Functieomschrijving

Functie : Projectleider Implementatie Inkoop 2019 H4

Sluitingsdatum Vacature : 20-06-2018 17.00 uur

Duur : 6 maanden

Optie tot verlenging : 1 x 3 maanden

Uren per week : 20 tot 24 uur

Aanvang : 01 juli 2018

Opleidingsniveau : WO

Regio : Zuid-Holland

De organisatie De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland zijn begin 2014 de huidige H4-samenwerking gestart. Deze samenwerking richt zich onder andere op de inkoop van ondersteuning in het kader van de WMO. De schaalgrootte en de gezamenlijke zorginfrastructuur zijn dragers van de H4 samenwerking, samen met een overeenkomstige visie op het sociaal domein. Deze overeenkomstige visie is belegd in de “H4 Inkoopvisie Ondersteuning 2019-2022” en verder uitgewerkt in de “H4 Inkoopstrategie WMO 2019”.

Voor deze functie zal de gemeente Westland de werving verzorgen.

De afdeling/positionering Opdrachtgever en verantwoording Voor deze opdracht treedt de gemeente Westland namens de H4 op als gedelegeerd opdrachtgever. De “Teammanager Beleid Sociale Kracht” van Westland vervult deze rol. De projectleider Implementatie Inkoop 2019 H4 legt verantwoording af aan het Directeurenoverleg H4.

Dagelijkse aansturing Van de projectleider wordt verwacht dat hij/zij de taken zelfstandig oppakt. De dagelijkse aansturing vindt echter plaats door de Projectleider Inkoop 2019.

De opdracht De H4 gemeenten zijn op zoek naar een Projectleider Implementatie Inkoop 2019.

Per 31 december 2018 loopt een groot aantal overeenkomsten met zorgaanbieders af. Sinds 2017 bereiden de H4 gemeenten zich gezamenlijk voor op het inkopen van zorg vanaf 2019. Hierbij staan zij voor de volgende stap in de veranderopgave: de transformatie in het sociaal domein. Het project Inkoop 2019 heeft als doel om deze veranderopgave vorm te geven.

Op basis van de inkoopstrategie zijn de H4 gemeenten gezamenlijk een aanbesteding gestart met als doel het verkrijgen van overeenkomsten met zorgaanbieders op basis waarvan de ambities en doelstellingen uit de overeenkomstige visie gerealiseerd worden.

De aanbestedingsfase is gestart in juni en zal volgens planning worden afgerond in oktober met het ondertekenen van de nieuwe overeenkomsten die per januari 2019 zullen ingaan. De H4 samenwerking staat na het starten van de aanbestedingsfase voor de stap om de implementatie vorm te geven. Tijdens het opstellen van de aanbestedingsdocumenten is een implementatieplan op hoofdlijnen ontwikkeld in samenwerking met een aantal belangrijke doelgroepen, denk aan de Toegangsorganisaties, financiën, bedrijfsvoering, etc.

De H4 samenwerking zoekt een implementatiedeskundige die als projectleider implementatie, zorg draagt voor de brede implementatie van de nieuwe overeenkomsten c.q. werkwijze binnen de H4 gemeenten. Dit doet de projectleider implementatie door uitvoering te geven aan het implementatieplan en dit waar nodig en mogelijk bij te stellen. Hierbij is vooral de focus op aspecten als kennis, vaardigheden, houding en gedrag van alle betrokken mensen die op een nieuwe manier moeten gaan werken essentieel. Daarnaast ligt de focus op implementatie van systeemtechnische aspecten.

De werkplek De projectleider kan gebruik maken van een werkplek in het gemeentekantoor in Naaldwijk en kan na overleg ook gebruik maken van faciliteiten bij de andere gemeenten.

Profiel

Vereiste/knock-outcriterium :

  1. Functieschaal 12 CAR UWO

Gunningscriteria 2. Minimaal afgeronde WO-opleiding (10 punten); 3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met projectleiding en/of projectmanagement ten behoeve van complexe implementatie inkooptrajecten (35 punten); 4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij ten minste 2 complexe organisaties, zoals regionale samenwerkingsverbanden of gemeenschappelijke regelingen (15 punten); 5. Aantoonbare kennis van het sociale domein (20 punten). 6. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (20 punten)

Geef in het CV duidelijk aan in hoeverre u aan de genoemde criteria voldoet.

De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

Uitstekend in staat zijn om belangen met elkaar te verbinden, (politiek-bestuurlijk) sensitief en omgevingsbewust; Uitstekend in staat zijn om politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen een complexe organisatie te kunnen begeleiden. Resultaatgericht door eigen en andermans werkzaamheden te benoemen in concrete doelen, stelt meetpunten en mijlpalen en concretiseert werkprocessen; Aansturen: Als teamspeler in staat groepen mensen aan te sturen op het behalen van resultaten. Weet personen met uiteenlopende belangen op één lijn te krijgen en kan onzekerheden kanaliseren die zich voordoen als mensen bestaande werkwijzen en oude routines moeten loslaten; Creatief en analytisch sterk, sterk in het snel ontdekken van mogelijke show-stoppers of problemen, denken in oplossingen in plaats van problemen, in staat met nieuwe processen of methodes te komen om tot een optimaal resultaat te komen; Slagvaardig; Planmatige en praktische instelling;

CV-eisen Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen De opdracht wordt vervuld op werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Planning De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 25 juni 2018. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 22 juni 2018 bericht.

Overige informatie De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Heeft u interesse in deze vacature stuur dan uw CV met Motivatiebrief en met referentie gegevens en een kopie van uw Diploma voor 20-06-2018 17.00 uur naar info@lm-uitzendbureau.nl of via Talentee ( Reageer alleen als u aan de hier bovenstaande functie eisen en werkervaring kunt voldoen ,anders heeft reageren geen zin )

Secundaire arbeidsvoorwaarden

CAR UWO Schaal 12 / CAO ABUGeïnteresseerd? Solliciteer nu!

Informatie over de sollicitatieprocedure

Inmiddels is de reactietermijn verstreken en is solliciteren niet meer mogelijk.

Large b77375ac668d96408e1d476ab21142e7e0930a29
Vacature samenvatting

Locatie

Stokdijkkade 2
2671 GW Naaldwijk

Werkervaring

Minimaal 1-3 jaar werkervaring

Dienstverband/uren

tijdelijke kracht
16-24 uur per week

Opleidingsniveau

wo/master

Salaris

Salaris in overleg

LM Uitzendbureau

Informatie

Website

www.lm-uitzendbureau.nl

adres

LM Uitzendbureau
Schoof 17
1771 PC Wieringerwerf

Vacatures

Alle vacatures